Vi søker advokater/advokatfullmektiger

Vi er i stadig vekst og i 2017 ansatte vi 1 advokat og 2 advokatfullmektiger. Også i 2018 har vi som målsetting å ansette 3 advokater/advokatfullmektiger. Vi vil vurdere alle søknader fortløpende, og det er ingen søknadsfrist.

Vi søker etter advokater/advokatfullmektiger med relevant praksis og interessefelt, fortrinnsvis innenfor det forretningsjuridiske og privatrettslige segmentet. Kandidater uten advokatbevilling, men med relevant erfaring kan søke.

Arbeidsområder vil primært være innenfor de privatrettslige emner med hovedvekt på kontraktsrett og tingsrett. Aktuelle kandidater må være løsningsorientert og selvstendig, evne å arbeide målrettet og ha en velutviklet interesse for faget. Prosedyre må påregnes. Arbeidsvilkår og lønn etter nærmere avtale.

For nærmere informasjon, ta kontakt med advokat Inger J. Dehli på mobil 40 40 11 98, eller advokat Dag Herrem 901 40 600. Søknad med CV sendes pr. e-post til inger.dehli@immer.no.

Dag Herrem

Advokat (H)

901 40 600

dh@immer.no

Geir Hegle

Advokat

915 74 800

gh@immer.no

Inger Johanne Dehli

Advokat og daglig leder

404 01 198

inger.dehli@immer.no

Skender Hasani

Advokatfullmektig

47872420

sh@immer.no

Brit Lorås

Saksbehandler

404 12 892

brit.loraas@immer.no