Vi søker advokater/advokatfullmektiger

Vi er i stadig vekst og i 2019 ansatte vi 3 advokatfullmektiger. Vi vil vurdere interessante kandidater, selv om vi ikke i nær framtid har planer om ytterligere ansettelser. Vi vil vurdere alle søknader fortløpende, og det er ingen søknadsfrist.

Vi søker etter advokater/advokatfullmektiger med relevant praksis og interessefelt, fortrinnsvis innenfor det forretningsjuridiske og privatrettslige segmentet. Kandidater uten advokatbevilling, men med relevant erfaring kan søke.

Arbeidsområder vil primært være innenfor de privatrettslige emner med hovedvekt på kontraktsrett og tingsrett. Aktuelle kandidater må være løsningsorientert og selvstendig, evne å arbeide målrettet og ha en velutviklet interesse for faget. Prosedyre må påregnes. Arbeidsvilkår og lønn etter nærmere avtale.

For nærmere informasjon, ta kontakt med advokat Inger J. Dehli på mobil 40 40 11 98, eller advokat Dag Herrem 901 40 600. Søknad med CV sendes pr. e-post til inger.dehli@immer.no.