IMMER ADVOKAT

Immer Advokat AS består av 6 advokater og er et advokatfirma med særlig vekt på tvisteløsning.

Vi bistår kommuner, bedrifter, borettslag/sameier, og privatpersoner med tvisteløsning og juridisk rådgivning av høy kvalitet. Våre saksfelt er særlig rettet inn mot bedriftsmarkedet, fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte og tvisteløsning.

Vi er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund med 13.000 medlemmer i Trøndelag.

I 2019 stiftet vi et heleid datterselskap, Immer Eiendomsmegling AS, slik at eiendomsmeglingsoppdrag, løses der, og med programvare, Webmegleren. Salg og kjøp av eiendom og aksjeselskaper, oppgjørsoppdrag, oppløsning av sameier og tvangssalg av fast eiendom vil bli behandlet i dette selskapet, men med de samme dyktige medarbeidere.

Vi holder til i representative lokaler på Solsiden i Trondheim.

Arv, skifte og familierett

Tvisteløsning

Fast eiendom

Forretning

Våre samarbeidspartnere

Vi er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund med 13.000 medlemmer i Trøndelag. Vi bistår også Dehli Inkasso AS’ 1.600 bedriftskunder med fordringsforvaltning, arbeidsrettslige spørsmål og kontraktsrett.

Vi er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund med 13.000 medlemmer i Trøndelag. Vi bistår også Dehli Inkasso AS’ 1.600 bedriftskunder med fordringsforvaltning, arbeidsrettslige spørsmål og kontraktsrett.