Skip to main content

IMMER ADVOKAT

Immer Advokat AS er et advokatfirma med særlig vekt på tvisteløsning.

Vi bistår kommuner, bedrifter, borettslag/sameier, og privatpersoner med tvisteløsning og juridisk rådgivning av høy kvalitet. Våre saksfelt er særlig rettet inn mot bedriftsmarkedet, fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte og tvisteløsning.

Vi bistår ved salg og kjøp av eiendom og aksjeselskaper av fast eiendom, både eiendomsmegling og oppgjør.

Vi holder til i representative lokaler i Trondheim sentrum.

Arv, skifte og familierett

Tvisteløsning

Fast eiendom

Forretning

Våre samarbeidspartnere