Skip to main content

Vi har valgt å begrense antallet fagområder med hovedvekt på eiendom, forretning, arv, skifte og tvisteløsning.

FAST EIENDOM

Vi er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund, og bistår forbundets 13.000 medlemmer i Trøndelag.

TVISTELØSNING

Tvisteløsning ved domstolene er ofte eneste hensiktmessige middel for å avslutte en tvist. Vi har advokater med bred erfaring fra tvistemål innen de fleste rettsområder.