Tvisteløsning ved domstolene er ofte eneste hensiktmessige middel for å avslutte en tvist.  Vi har advokater med bred erfaring fra tvistemål innen de fleste rettsområder.

Vi har ekspertise på :

– Alminnelig rettergang ved domstolene

– Rettsmegling

– Voldgift