Skip to main content

FAST EIENDOM

Vi er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund, og bistår forbundets 13.000 medlemmer i Trøndelag.

Vi er jevnlig involvert i eiendomsprosjekter med erverv av grunn, utvikling av prosjekter, kontrakter, finansiering og entrepriser for private, selskaper og sameier/borettslag. Vi bistår en rekke kommuner med behandling av saker etter plan- og bygningsloven.

Prosedyre og rådgivning knyttet til faste eiendommers rettsforhold favner vidt og omfatter så vel tvister i forbindelse med kjøp og salg, som planlegging av utleie av eiendommer og bistand ved generasjonsskifte.

Flere av våre kunder er sameier og borettslag hvor vi bistår med så vel utforming av vedtekter som rådgivning knyttet til drift av laget/sameiet. Våre advokater har også bred erfaring med alle typer husleietvister.

Vi står for et stort antall oppgjør ved kjøp og salg av eiendom, både ved kjøp av eiendommer og eiendomsselskaper. Slike oppgjørsoppdrag består av kontrakt, tinglysing og oppgjør med avlysing av heftelser. Vi påtar oss også ordinær eiendomsmegling og tomteoverdragelser med delingsforretning. Vi har konsesjon som eiendomsmegler fra Finanstilsynet.

Vi har jevnlig saker for landets jordskifteretter.

Vi har betydelig kompetanse fra planarbeid og byggesaksbehandling. Vi bistår jevnlig kommuner, utbyggere og grunneiere som har behov for juridisk bistand i forbindelse med planarbeid eller byggesak. Vi bistår med hjelp til søknader, nabomerknader, høringsuttalelser, klage eller lignende.