Skip to main content

Skriv en fremtidsfullmakt før det er for sent! Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser dersom du i fremtiden ikke klarer det selv. Vi hjelper deg å skrive en fremtidsfullmakt tilpasset dine behov.

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål. Dersom du i fremtiden blir alvorlig syk eller dement, og ikke har opprettet en fremtidsfullmakt, er det Fylkesmannen som oppnevner en verge for deg. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du nå, mens du ennå er frisk og rask, bestemme hvem som skal håndtere dine økonomiske og personlige forhold på det tidspunkt du av ulike årsaker ikke lenger klarer det selv.

Ved å skrive en fremtidsfullmakt kan du sikre at dine ønsker blir ivaretatt selv om du på et senere tidspunkt i livet for eksempel skulle bli dement. Den du utnevner som fullmektig vil sørge for at dine regninger blir betalt og kan sørge for at huset blir solgt på det tidspunkt du permanent flytter på sykehjem. Fullmektigen kan også representere deg ovenfor offentlige kontor, herunder ta avgjørelser knyttet til valg av bosted, helsetjenester, klage på behandling osv.

Ofte vil man oppnevne ektefelle/samboer eller egne barn som fullmektig, men også en nevnt advokat kan tildeles rollen.

Vi hjelper deg å opprette en fremtidsfullmakt som ivaretar dine ønsker og behov, og samtidig sørger for at alle formkrav er oppfylt. Alle saker er individuelle, og det er viktig at fullmakten tilpasses den enkelte.

Ønsker du juridisk bistand, eller har spørsmål tilknyttet fremtidsfullmakt? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en uformell prat.

Til medlemmer av Huseiernes Landsforbund tilbyr vi fremtidsfullmakt til fastpris. Ta kontakt for nærmere informasjon.