Inger Johanne Dehli

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon: 404 01 198
E-post: inger.dehli@immer.no

KOMPETANSEOMRÅDER

 • Fast eiendom, kontraktsrett
 • Tvangsfullbyrdelse, pengekrav
 • Eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag
 • Arv-, skifte- og familierett
 • Arbeidsrett
 • Konkurs- og dødsbo

ARBEIDSERFARING

Partner i Immer Advokat AS fra 1.1.2015.
Egen advokatpraksis siden 1993.
Distriktsleder for Trøndelag for Huseiernes Landsforbund siden 2006 og fram til d.d.
Medlem i valgkomiteen for styret i Huseiernes Landsforbund.
Styreleder og daglig leder i Dehli Inkasso AS.
Daglig leder og styremedlem i Immer Eiendomsmegling AS og Tegneby og Grønnerød Landbruksmegling Trøndelag AS

Har sittet som:

 • Medlem i Husleietvistutvalget for perioden 2016 til 2019.
 • Nestleder/medlem i styret til Huseiernes landsforbund fra 2008 til 2017.
 • Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for Eiendomsmegling fram til 2012
 • Leder for kontrollkommisjonen for Sykehuset Namsos fra 1.1.2004 – 1.9.2013
 • Nestleder for kontrollkommisjonen for St. Olavs Hospital avd. Brøset fra 1.1.2013- 31.12.2016
 • Leder/sekretær kontrollkomiteen for Grong Sparebank fra 2004 – 2016

UTDANNING

Høst 1983 – vår 1989: Universitetet i Bergen, Cand. Jur.
1991: Advokatbevilling