Kontaktinformasjon

Telefon: 73 49 18 60
E-post: post@immer.no

Hovedkontor

Trondheim
Verftsgata 4, 7042 Trondheim

Andre kontor

Steinkjer
Bomvegen 3, 7725 Steinkjer

Namsos
Søren R. Thornæs veg 10, 7800 Namsos

Medarbeidere