IMMER ADVOKAT

Våre saksfelt er særlig rettet inn mot bedriftsmarkedet, fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte og tvisteløsning.

OM

Immer Advokat AS består av 14 medarbeidere, og er et advokatfirma i sterk vekst.

Vi bistår kommuner, bedrifter, borettslag/sameier, og privatpersoner med tvisteløsning og juridisk rådgivning av høy kvalitet. Våre saksfelt er særlig rettet inn mot bedriftsmarkedet, fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte og tvisteløsning.

Vi er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund med 13.000 medlemmer i Trøndelag. Vi bistår også Dehli Inkasso AS’ 1.600 bedriftskunder med fordringsforvaltning, arbeidsrettslige spørsmål og kontraktsrett.

I 2019 stiftet vi et heleid datterselskap, Immer Eiendomsmegling AS, slik at eiendomsmeglingsoppdrag, løses der, og med programvare, Webmegleren. Salg og kjøp av eiendom og aksjeselskaper, oppgjørsoppdrag, oppløsning av sameier og tvangssalg av fast eiendom vil bli behandlet i dette selskapet, men med de samme dyktige medarbeidere.

Vi holder til i representative lokaler på Solsiden i Trondheim, på Nordsida i Steinkjer, og i Namdalshagen i Namsos.

Arv og skifte
Tvisteløsning
Fast eienndom

Forretning

TVISTELØSNING

Tvisteløsning ved domstolene er ofte eneste hensiktmessige middel for å avslutte en tvist. Vi har advokater med bred erfaring fra tvistemål innen de fleste rettsområder.

It's time to make nature our priority. Let's change the world together.

Every little bit helps the greater good of the world.

We have a long track record of wide-reaching effects.