Skip to main content

Tvisteløsning

Tvisteløsning ved domstolene er ofte eneste hensiktmessige middel for å avslutte en tvist.  Vi har advokater med bred erfaring fra tvistemål innen de fleste rettsområder.

Vi har ekspertise på:
  • Alminnelig rettergang ved domstolene
  • Rettsmegling
  • Voldgift